Zrównoważony rozwój miast – jak budować otwarte społeczności?

Zrównoważony rozwój miast – jak budować otwarte społeczności?

„Zrównoważony rozwój miast – jak budować otwarte społeczności?” to temat warsztatów towarzyszących obradom XII Forum Nowej Gospodarki. Ich celem będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami radzenia sobie z problemami miasta. Uczestnicy warsztatów nabędą praktyki w komunikacji z mieszkańcami i rozwiązywaniu konfliktów wokół decyzji i inwestycji miasta, identyfikacji potrzeb mieszkańców w kontekście lokalnego planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu. W ramach warsztatu poruszone zostaną następujące tematy:
– strategia miasta – dziś buduje się ją miękkimi elementami
– przestrzeń miasta – jej funkcje i komu ma służyć?;
– jak konsultować zielone inwestycje?
– komunikacja z mieszkańcami – jak ją budować?;
– partycypacja – jakie formy współpracy przyjąć?;
– transparentność decyzji i rozliczalność władzy – kluczowe elementy;
Warsztaty poprowadzi pani Beata Maciejewska, pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta Słupsk, członkini zarządu Fundacji Przestrzenie Dialogu.