Zaproszenie na XVI Forum Nowej Gospodarki

Zaproszenie na XVI Forum Nowej Gospodarki

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się ONLINE w okresie marzec – listopad 2021 r. Tematem obrad będzie zielona energetyka – przemiany i innowacje w energetyce.
 
Formularz rejestracyjny: https://cutt.ly/UlLQfZo
 
Przed nami 3 warsztaty i debata ekspercka na temat zielonej energetyki, trendów w OZE oraz efektywności energetycznej w budownictwie z uwzględnieniem zapisów dyrektywy RED II i nowego europejskiego Bauhausu.
Myślą przewodnią XVI edycji Forum Nowej Gospodarki będą przemiany i innowacje w energetyce prowadzące do przeobrażenia polskiej „czarnej” energetyki, opartej dotąd o paliwa kopalne w „zieloną” – wykorzystującą odnawialne źródła energii, a więc odejście od energetyki scentralizowanej w kierunku energetyki rozproszonej, w której ważnym elementem są prosumenci. Istotnym w procesie przekształceń jest nie tylko zmiana źródeł energii i zmiana systemu zarządzania energią, ale również ograniczenie jej zużycia poprzez podniesienie efektywności jej wykorzystania w gospodarce.
 
Przemiany polskiej energetyki muszą odbywać się w nawiązaniu do europejskich i światowych trendów w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawa europejskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Rok 2021 jest też pierwszym, w którym została w pełni wdrożona dyrektywa EPBD o efektywności energetycznej budynków z 2010 r.
 
Wydarzenie będzie realizowane przez cały 2021 rok i będzie się składało z pięciu warsztatów oraz podsumowującej je debaty. Inspiracją do dyskusji warsztatowych i debaty będzie raport Konfederacji Lewiatan pt. „Impuls dla Polski 2021-2022” oraz raport Forum Energii pt. “Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku”.

Harmonogram sesji:

 • Warsztat: Nowe trendy w OZE z uwzględnieniem zapisów dyrektywy RED II
  Termin: 18 marca 2021 r. godz. 10.00-11.00
 • Warsztat:  Efektywność energetyczna w budownictwie z uwzględnieniem Nowego Europejskiego Bauhausu 
  Termin: 10 czerwca 2021 r.  godz. 10.00-11.00
 • Warsztat: Zielone ciepło
  Termin: 23 września 2021 r. godz. 10.00-11.00
 • Debata „Zielona energetyka – przemiany i innowacje w energetyce”
  Termin: 26 listopada 2021 r.  godz. 10.00-11.00
 Formularz rejestracyjny: https://cutt.ly/UlLQfZo
 
Efektem prac Forum Nowej Gospodarki 2020 będzie opracowanie rekomendacji dot. polityki wspierania innowacji w obszarze „energetyka” w Województwie Śląskim.
 
Wydarzenie jest organizowane w ramach Kreowania Marki Sieci w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II” (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.