Zaproszenie na warsztaty o zielonym cieple.

Zaproszenie na warsztaty o zielonym cieple.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Zielone ciepło”, które odbędą się 23 września 2021 r. o godz. 10:00 w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki. Ekspertem webinaru będzie Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa Forum Energii. Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM.

Aby wziąć udział, osoby chętne wcześniej niezarejestrowane, powinny wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Sektor ciepłowniczy w Polsce potrzebuje zmian. Do tych najważniejszych należą:  ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, budowanie cenowej konkurencyjności i nowoczesności. Transformacja systemu jest koniecznym, ale i ogromnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Kwestia transformacji sektora ciepłowniczego zbyt długo pozostawała na uboczu krajowej polityki energetycznej. W efekcie 80% systemów ciepłowniczych w Polsce nie posiada statusu systemów efektywnych energetycznie, a Polska przez pół roku w sezonie grzewczym ma najgorszej jakości powietrze w UE z powodu smogu spowodowanego przez nieefektywne ogrzewnictwo indywidualne. Konieczna jest zmiana modelu rynku ciepła (przepisów taryfowych i pozataryfowych), tak aby ramy prawne wspierały transformację oraz znaczące nakłady finansowe, także ze środków publicznych, na modernizację systemów ciepłowniczych i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach ogrzewanych indywidualnie.

60-minutowy warsztat online będzie składać się z wykładu oraz dyskusji w formule pytań i odpowiedzi. W efekcie warsztatu wypracowane zostaną rekomendacje dotyczące zmian i rozwoju innowacji w sektorze energetyki w województwie śląskim.

O Prowadzącym:

Andrzej Rubczyński – manager branży energetycznej z wieloletnią praktyką w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, m.in. w PGNIG TERMIKA, Vattenfall i GIE – Ansaldo. W początkowym okresie swojej kariery zawodowej piastował funkcje operacyjne, by następnie podjąć się kierowania działalnością inwestycyjną. Miniona dekada to okres związany z wykonywaniem analiz fundamentalnych dla rynku energii oraz makrootoczenia sektora energetyki, a także z tworzeniem strategii rozwoju i długoterminowych planów inwestycyjnych macierzystej firmy.

Wiedza ekspercka z zakresu rynków energii i ciepła oraz legislacji sektorowej pozwala mu na aktywne uczestnictwo w działalności organizacji branżowych nakierowanych na tworzenie koncepcji rozwoju nowoczesnej energetyki krajowej i sektora ciepłownictwa. Autor i współautor wielu raportów branżowych opracowywanych przez Forum Energii.