Zaproszenie na panel dyskusyjny o technologiach energetycznych przyszłości

Zaproszenie na panel dyskusyjny o technologiach energetycznych przyszłości

Efektywność energetyczna oraz bezpieczeństwo energetyczne i sposób jego osiągnięcia to kwestie, która dotyczą nie tylko przemysłu energetycznego oraz innych branż. Wywierają one realny wpływ na środowisko, a w konsekwencji także na życie każdego obywatela.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) oraz Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” serdecznie zapraszają do udziału w panelu dyskusyjnym połączonym z warsztatem na temat technologii energetycznych przyszłości (rozproszonych, zero- i niskoemisyjnych źródeł energii), realizowanego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” finansowanego z Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Panel dyskusyjny odbędzie się  8 maja 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 w  Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum” w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, w budynku nr 8.

Spotkanie, w którym udział wezmą przedstawiciele świata biznesu oraz nauki, będzie miało charakter interaktywny i ma na celu wspólne wypracowanie wizji rozwoju energetyki w regionie.

Moderatorem panelu i warsztatów będzie dr Christian Schnell, radca prawny i Rechtsanwalt (adwokat niemiecki), od 15 lat doradzający w projektach energetycznych związanych zarówno z konwencjonalnymi, jak i odnawialnymi źródłami energii.

Agenda spotkania

 1. Powitanie
 2. Wprowadzenie
  1. Co istotnego dzieje się obecnie w energetyce w skali globalnej?
  2. Które technologie zyskują na znaczeniu w energetyce?
  3. Jakie zasady będą rządziły energetyką przyszłości?
 3. Zmiany
 4. Które technologie wytwarzania energii elektrycznej pozwalają na decentralizację oraz ograniczenie emisji energetyki?
 5. Które technologie IT wspomagają decentralizację oraz ograniczenie emisji energetyki?
 6. Jakie są konsekwencje średnio- i długookresowe stosowania technologii energetycznych przyszłości?
 7. Jakie szanse stoją przed Polską w zakresie technologii energetycznych przyszłości?
 8. Jakie szanse stoją przed Województwem Śląskim w zakresie technologii energetycznych przyszłości?
 9. Jakie są warunki sukcesu dla Województwa Śląskiego (predyspozycje regionu, finanse, konsekwencje społeczne, komplementarność i perspektywiczność)?
 10. W zakresie rozwoju technologii energetycznych przyszłości w Województwie Śląskim, czego należy unikać?
 11. W zakresie rozwoju technologii energetycznych przyszłości w Województwie Śląskim, co należy robić?
 12. Jak inteligentnie wspierać transformację energetyczną Województwa Śląskiego?
 13. Wykorzystanie zmian
 14. Podsumowanie

Punktem wyjścia do dyskusji panelowej będą wyniki ankiety, o wypełnienie której zostali poproszeni uczestnicy spotkania.

Potwierdzenia uczestnictwa wraz z wypełniona ankietą proszę przesyłać mailowo na adres: jpieczka@ahk.pl  lub katowice@ahk.pl , podając w treści wiadomości następujące dane:

Imię, nazwisko, stanowisko, nazwę firmy lub instytucji oraz kontaktowy numer telefonu i adres
e-mail.

Więcej informacji udziela:

Joanna Pieczka

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
tel. +48 32 238 71 46; jpieczka@ahk.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.