XVIII Forum Nowej Gospodarki. O wodorze i gospodarowaniu w obiegu zamkniętym.

XVIII Forum Nowej Gospodarki. O wodorze i gospodarowaniu w obiegu zamkniętym.

W dniach 22 i 23 maja 2023 w Park Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędą się dwudniowe obrady XVIII Forum Nowej Gospodarki. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Zielona Transformacja Województwa Śląskiego, a wśród tematów dyskusji dominować będą gospodarka cyrkularna i wodór jako technologia przyszłości dla regionu.

Przed nami warsztaty, debaty oksfordzkie i dyskusje eksperckie na temat gospodarowania w obiegu zamkniętym, potencjału zbudowania hubu cyrkularnego na Górnym Śląsku, trendów w OZE, w tym zielonego zwrotu w kierunku wodoru.

Spotkania Forum będą odbywały się z udziałem ekspertów, przedstawicieli biznesu, w tym reprezentantów branży energetyki i przemysłu chemicznego, nauki i administracji samorządowej. Na modelach biznesowych dla technologii recyklingu będą pracować studenci kierunków technicznych. Z kolei uczniowie katowickich liceów będą spierać się na argumenty w debatach oksfordzkich. XVIII Forum Nowej Gospodarki odbędzie się stacjonarnie, w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Działalność człowieka bezdyskusyjnie spowodowała kryzys klimatyczny. Spalanie paliw kopalnych, konsumpcyjny styl życia czy nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych w coraz większym stopniu wpływają na klimat i temperaturę Ziemi. W ostatnich latach zmiany te postępują bardzo dynamicznie, niosąc poważne zagrożenie dla ludzi i otoczenia naturalnego.

By to zmienić i powstrzymać kryzys klimatyczny, niezbędne jest podjęcie pilnych działań. Chodzi tu zarówno o wdrożenie zmian gospodarczych, zwrot w kierunku zielonych technologii produkcji i racjonalnego wykorzystania zasobów, ale również rozwijanie nowych modeli współpracy, opartych o interdyscyplinarne podejście, wymianę wiedzy i umiejętne korzystanie z kompetencji.

Efektem wspólnych prac uczestników XVIII Forum Nowej Gospodarki i dyskusji ekspertów będą rekomendacje dla kluczowych dokumentów regionalnego rozwoju: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Podczas spotkań chcemy ocenić skutki dla przemysłu na Śląsku, wynikające ze zmian strukturalnych i technologicznych zachodzących na drodze do neutralności klimatycznej i efektywnego wykorzystania zasobów.

RAMOWA AGENDA XVIII FORUM NOWEJ GOSPODARKI

22 maja 2023 roku
GOSPODARKA CYRKULARNA

10.00 Rejestracja

10.30 – 11:00 Wykład otwarcia – Dorota Pawłucka, Covestro
11.05 – 13.00 Warsztaty dla studentów – „Modelowanie biznesowe w technologiach recyklingu” (rekrutacja zakończona)
13.00 – 13.15 przerwa kawowa / networking
13:15 – 13:30 Otwarcie 18. Forum Nowej Gospodarki

13.30-15.00 Debata ekspercka: Jak zbudować na Śląsku Hub4Circularity?

Uczestniczą:    Dorota PawłuckaCovestro;  Zuzanna KurczekUrząd Miasta ChorzówPiotr CofałkaInstytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych/ GOZ PANAnna SapotaTOMRARafał ŻelaznyKatowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Prowadzenie: Damian KołakowskiMetropolia GZM

15.00 Lunch
1530  Zakończenie pierwszego dnia obrad

23 MAJA 2023 ROKU
„WODÓR: TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO?”

10.00 Rejestracja

10.30 – 11:00 Wykład otwarcia – Angee Fehling, Dechema
11.05 – 13.00 Debata oksfordzka – Czy wodór może odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej województwa śląskiego? (rekrutacja zakończona)
13.00 – 13.30 Przerwa kawowa / networking
13.30-15.00 Debata ekspercka: Wodór: technologia przyszłości województwa śląskiego?

Uczestniczą: Jarosław ZuwałaInstytut Technologii Paliw i EnergiiBartosz PolnikITG KOMAGJan BondarukGIGKarolina Mucha- KuśMetropolia GZMKrzysztof ŁokajNeo Energy GroupAleksander NaumannHynfra P.S.A. ; Angee Fehling,  DECHEMA Prowadzenie: Justyna Piszczatowskagreen-news.pl

15:00           Lunch /networking
15:30          Zamknięcie obrad XVIII Forum Nowej Gospodarki

Udział w obradach jest otwarty i bezpłatny. Ze względów organizacyjnych, prosimy o zapisanie się poprzez: FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Wydarzenie: Facebook
Wydarzenie: LinkedIn

Organizatorem Forum Nowej Gospodarki jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-CentrumHonorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa ŚląskiegoKazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Marcin Krupa – Prezydent Miasta KatowiceMartin Kremer – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we WrocławiuAgencja Rozwoju Przemysłu

Patronat i współpracę organizacyjną podjęli: AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-HandlowaObserwatorium Specjalistyczne Energetyka, sieć partnerów Circular FoamUniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuCovestroDechemaŚląsko-Małopolska Dolina Wodorowa.

Patroni medialni: GlobenergiaŚląska OpiniaTermomodenizacja.

Obrady XVIII Forum Nowej Gospodarki przygotowywane są w związku z projektem CIRCULAR FOAM,  realizowanym z programu Komisji Europejskiej Green Deal na rzecz budowania rozwiązań systemowych dla niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości. Numer umowy o udzielenie dotacji: 101036854.