Wizyta przedstawicieli Katedry Klimatologii z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wizyta przedstawicieli Katedry Klimatologii z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

30 marca 2017 w Parku odbyły się zajęcia dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematem wiodącym spotkania, poprowadzonego wspólnie przez dr Artura Widawskiego z Katedry Klimatologii WNoZ oraz dr Stanisława Grygierczyka z PNT Euro-Centrum, było wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, szczególnie słońca i wiatru, do zaopatrywania w energię budynków energooszczędnych na przykładzie budynku pasywnego.

W  pierwszej części zajęć, studentom zaprezentowano bazę laboratoryjną Parku oraz instalacje stanowiące wyposażenie budynku pasywnego, a także omówiono zasady  pracy instalacji pozyskujących energię z OZE w tym obiekcie. Ponadto zapoznano ich ze wstępnymi efektami wykorzystania instalacji po dwuletniej eksploatacji. Na tej podstawie w części praktycznej młodzież, wykorzystując instalacje przetwarzające energię promieniowania słonecznego na ciepło i energię elektryczną w pracowni szkoleniowej, rozpoznawali poszczególne ich elementy oraz poznawali zasady projektowania instalacji solarnych.

Następnie dr Artur Widawski przedstawił studentom wykład na temat zasobów oraz możliwości i sposobów wykorzystania energii promieniowania słonecznego i wiatru. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęcił instrumentalnym metodą badania energii promieniowania słonecznego i wiatru, na przykładzie wyposażenia stacji meteorologicznej Parku.

Zajęcia, dzięki wykorzystaniu unikatowej aparatury, pozwoliły studentom w praktyczny sposób zaznajomić się z nowoczesnymi technologiami służącymi do pozyskiwania energii z OZE, wykorzystywanymi w budownictwie efektywnym energetycznie.