Tu bada się systemy rozproszone

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to ogromne pole doświadczalne wykorzystywane przez producentów systemów automatyki budynków, uczelnie techniczne oraz jednostki badawcze. Ze swoim 7 ha obszarem i 10 budynkami to miniatura inteligentnego miasta, w którym obok działalności biznesowej, testowane są systemy rozproszone.

Inteligentne miasto

Zarządzając systemem automatyki 10 budynków, w tym budynku pasywnego, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny może symulować inteligentne miasto. Wszystkie budynki spięte są ze sobą dedykowanym systemem zarządzania, nazywanym w skrócie BMS (ang. Building Management System). Centrum sterowania znajduje się w Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych (LISE), skąd zespół automatyków nadzoruje pracę układów regulacji. Infrastruktura IT pozwala na podłączenie do LISE budynków z dowolnego miejsca na świecie. Jest to zatem rozwiązanie, które umożliwia wiele dróg technologicznego i innowacyjnego rozwoju.

 

Mapa rozmieszczenia obiektów, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

 

Na świecie duże miasta idą w kierunku inteligentnych miast, nazywanych smart cities. Jednak jeszcze wiele czasu upłynie zanim systemy automatyki inteligentnych miast będą ujednolicone i spójne. Wśród producentów komponentów elementów automatyki budynków panuje zbyt duży chaos pod względem ich integralności. Monopolizacja spowodowała, że ciężko połączyć ze sobą elementy kilku różnych producentów, a kiedy w grę wchodzi stworzenie rozproszonego systemu sterowania bazującego na rozwiązaniach wielu firm, pojawiają się komplikacje. Jak zatem temu zaradzić?

Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych

Najlepszym przykładem samoregulującego się obiektu jest organizm ludzki, w którym system nerwowy można porównać do sieci komunikacyjnej. Przepływ informacji musi być szybki, płynny i bezkonfliktowy.  Przekładając to na działanie Parku można powiedzieć, że jego infrastruktura zapewnia przepływ danych zarówno na poziomie przewodowym i bezprzewodowym w topologii rozproszonej sieci sensoryczno-regulacyjnej.

W PNT Euro-Centrum działa Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych, gdzie wyodrębniono specjalny sektor, składający się z wykwalifikowanego zespołu inżynierów. Jego celem jest testowanie komponentów automatyki budynków pod względem zużycia energii, emisji zakłóceń do sieci, algorytmów sterowania, a przede wszystkim ich integralności. Zarządzając automatyką budynku pasywnego, inżynierowie mogą sprawdzić jak dany algorytm sterowania zareaguje przy współpracy z odnawialnymi źródłami energii.

 

Wizualizacja sterowania pompami ciepła budynku pasywnego

 

W LISE swoje rozwiązania, przed wprowadzeniem na rynek, mogą przetestować także producenci automatyki infrastruktury inteligentnych miast. Z pewnością zwiększy to zaufanie do produktu oraz da pewność, że dane urządzenie zadziała bezbłędnie i zintegruje się z innymi systemami. Firmy instalacyjno-wdrożeniowe, które implementują autorskie rozwiązania, mogą najpierw przeprowadzić eksperyment na obiektach w Euro-Centrum. Takie podejście zaoszczędzi czas i pieniądze zużyte na niekończące się poprawki i podróże do klientów.

Przyszłość

Rozwój inteligentnych miast jest nieunikniony, jednak nie należy się tego obawiać. Wszystko zmierza do poprawy komfortu i bezpieczeństwa naszego życia, co zawsze było domeną wynalazku. Nowo powstające systemy automatyki budynków powinny być jednak kompatybilne i zapewniać swobodny przepływ danych. To znacznie przyspieszyłoby rozwój technologii inteligentnych miast.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, aby zobaczyć jak obecnie w małej skali wygląda zarządzanie inteligentnym miastem.

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Kastylijski
t.kastylijski@euro-centrum.com.pl