Temat OZE na Polsko- Niemieckiej debacie w Parku!

Temat OZE na Polsko- Niemieckiej debacie w Parku!

W poniedziałek, 13 kwietnia, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum miał przyjemność gościć u siebie grupę niemieckich dziennikarzy, którzy z jednej strony poznawali jak w praktyce wykorzystywane są odnawialne źródła energii na Śląsku, z drugiej uczestniczyli w ważnej debacie o przyszłości polskiej energetyki w perspektywie krajowej.

Wizyta ponad dwudziestu dziennikarzy rozpoczęła się od ukazania dobrych praktyk w budownictwie energooszczędnym na przykładzie obiektów znajdujących się na terenie Parku Euro-Centrum. W jej trakcie padały istotne pytania ze strony niemieckich dziennikarzy, dla których wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budynkach nie jest już niczym zaskakującym, podczas gdy w Polsce temat ten wciąż bardziej poruszany jest w teorii niż praktyce. Przedstawiciele Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w odpowiedzi na pytanie, dlaczego zatem akurat na Śląsku (a nie np. w Warszawie, Wrocławiu, czy Poznaniu) zdecydowali się rozwijać technologie energooszczędne w budownictwie, zgodnie odpowiadali, iż to właśnie Śląsk jako najbardziej uprzemysłowiony region potrzebuje silnego bodźca do zmian. A jak pokazują fakty, dzięki takiemu myśleniu, obecnie to właśnie nasze województwo najliczniej skupia przemysł działający na rzecz energetyki odnawialnej. Nie małe znaczenie dla utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach miała także współpraca z partnerami z Austrii i Niemiec, do których z geograficznego punktu widzenia, było nam bliżej ze Śląska niż ze stolicy. Oprócz tego to także miejsce skąd pochodzą założyciele Parku.

Niemieccy dziennikarze pytali także o to, z jakimi opiniami spotykamy się na co dzień na temat energetyki OZE, w szczególności u osób planujących modernizacje lub budowy w tej technologii. Odpowiedzi udzielał architekt na co dzień projektujący niskoenergetyczne obiekty, twórca budynku pasywnego Parku – najważniejsze jest wytłumaczenie, że początkowe nakłady finansowe, które są dla przeciętnego Polaka wysokie, będą wymierne i zwrócą się, ale dopiero w perspektywie długoletniej, dając korzyści nie tylko wynikające z ochrony środowiska i wspomagania gospodarki odnawialnej, ale przede wszystkim finansowe.

Po południu odbyło się spotkanie zatytułowane: „Kopciuszek w węglowym rewirze?” w czasie, którego podjęto popularny ostatnio temat nowoprzyjętej ustawy o OZE oraz tego jak wpłynie ona na energetykę krajową. Rozpoczęła się ciekawa i merytoryczna dyskusja z udziałem Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO, Warszawa) oraz  Jerzego Kachela, prezesa przedsiębiorstwa Geres-Asco z Tarnowskich Gór, specjalizującego się w produkcji kolektorów słonecznych. Obaj Panowie starali się podkreślać, iż plany przyjęte w polskiej ustawie należy skontrastować z rzeczywistością, a rzeczywistość pokazuje, że energetyka odnawialna z założenia pochodząca z niewyczerpanych źródeł, w praktyce nie może być samowystarczalna i musi zostać wspomagana energetyką konwencjonalną, za którą w Polsce odpowiada gaz i węgiel. Ponadto Polska oprócz ustawy musi także przygotować niezbędną infrastrukturę, która pozwoli zrealizować choć część założeń rządowych w praktyce. Prezes IOE podkreślał także, że przyjęta ustawa sprzyja dużym koncernom, które skupują wyprodukowaną przez prosumentów energię po bardzo niskich stawkach, dlatego istotne jest odwrócenie tej sytuacji, tak by prosumentom,  produkującym nadwyżkę energii po prostu się to opłacało.

Następnie odbyła się debata publiczna pt. „Energia, klimat – a gdzie miejsca pracy? Przyszłość polskiej energetyki (na Śląsku)”, w której udział wzięli Damian Bartyla, prezydent miasta Bytom, Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Maciej Bukowski, prezes Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych (WISE), współautor raportu pt.: „2050.pl – podróż do niskoemisyjnej przyszłości” oraz  Dariusz Szwed, prezes Instytutu Zielonego (Warszawa), współautor publikacji pt.: „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”. Debata przyniosła wiele wniosków, które koncentrowały się wokół tego, iż wciąż przemysł wydobycia kamiennego odgrywa bardzo znaczącą rolę dla województwa śląskiego. Niemniej jednak region musi skorzystać z potencjału jaki rodzi się poprzez wykorzystywanie źródeł energetyki odnawialnej w tym rejonie i tworzenia alternatywnych miejsc pracy. Debatę moderował Marek Czyż z TVP Warszawa.

Niemiecko-Polskie spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych zakończyło się późnym wieczorem w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum i organizowane było z inicjatywy Clean Energy Wire (http://www.cleanenergywire.org), serwisu zajmującego się tematem energetyki odnawialnej.

Do pobrania: