Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku

Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku

9 marca 2018 gościliśmy w Parku wiceprezydenta miasta Sierre z kantonu Valais w Szwajcarii oraz przedstawiciela miasta Saint-Etienne we Francji, którzy przyjechali do Katowic na zaproszenie katowickiego magistratu.

Jednym z celów wizyty było szukanie efektywnych sposobów produkowania i magazynowania energii.
Podczas tradycyjnego spaceru przedstawiciele Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum zaprezentowali techniczną stronę tutejszych przyjaznych dla środowiska budynków, a także pracownie szkoleniowe i laboratoria do badania instalacji OZE.

Ponadto pan Paweł Podsiadło, wiceprezes ds. informatyki i innowacji, przedstawił model działania interfejsu do prosumenckich mikroinstalacji energetycznych i elektrycznych, który powstał dzięki współpracy Parku z inżynierami Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Urządzenie pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie energią i paliwami. Łączy techniki sterowania rozpływem energii w instalacjach budynkowych (cieplnych i elektrycznych), techniki optymalizacji pracy źródeł odnawialnych i techniki sterowania magazynami energii cieplnej i elektrycznej.