Spotkanie noworoczne 2017

Spotkanie noworoczne 2017

W środę 11 stycznia w restauracji Belcanto odbyło się spotkanie lokatorów Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, które symbolicznie wprowadziło nas w kolejny rok współpracy.

Spotkania noworoczne stały się tradycją naszego Parku. Przy okazji składania życzeń, prezes Roman Trzaskalik podsumował najważniejsze działania, jakie były podejmowane przy Ligockiej 103 w minionym roku oraz przedstawił plany na niedawno rozpoczęty 2017. Ogłosił też termin najbliższego Forum Nowej Gospodarki, który przypada na 9 czerwca 2017 i zaprosił do wspólnej zabawy podczas towarzyszącego Forum Pikniku Nauki i Kultury w tym samym dniu.

Jednak przede wszystkim spotkanie w Belcanto miało na celu zacieśnienie dotychczasowych relacji i nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy najemcami Parku. Było też początkiem tegorocznego cyklu spotkań w Belcanto dla parkowych firm. Kolejne, w formule śniadania biznesowego odbędzie się 8 marca 2017, na co już dziś serdecznie zapraszamy.

Wszystkim obecnym – dziękujemy za mile spędzony czas. Tym, którzy nie mogli z nami być –życzymy wszelkiej pomyślności w 2017 roku.