Regiony partnerskie DPP planują energetyczną przyszłość

Regiony partnerskie DPP planują energetyczną przyszłość

Śląskie, Małopolskie, Opolskie. 12 lipca 2018 przedstawiciele tych trzech regionów przyjechali do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum na spotkanie koordynacyjne w zakresie energetyki, zorganizowane przez Dom Polski Południowej w Brukseli. Energetyka to, obok innowacji i wyzwań demograficznych, jedna z trzech kluczowych kompetencji tej organizacji, będącej wspólnym przedstawicielstwem regionów Polski Południowej przy strukturach europejskich.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum był pierwszym przystankiem delegacji brukselskiej podczas dwudniowej wizyty studyjnej na Śląsku. Tematem przeprowadzonych u nas rozmów były obecne działania, jakie podejmują poszczególne województwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ochrony środowiska albo stosowania odnawialnych źródeł energii. Oprócz wymiany doświadczeń i poglądów na temat osiągnięć oraz wyzwań, które stoją przed regionami na przykład w walce z niską emisją, ważnym punktem dyskusji było również planowanie wspólnych działań na kolejne lata.

W spotkaniu, które otworzyli prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (przewodniczący Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” oraz Roman Trzaskalik (prezes PNT Euro-Centrum), wzięli udział reprezentanci marszałków regionów, szefowie departamentów środowiska, przedstawiciele organizacji branżowych, biznesu oraz środowisk naukowych.

Dom Polski Południowej w Brukseli powstał w 2014 roku z inicjatywy marszałków województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. W ramach swojej działalności monitoruje legislację unijną, promuje najważniejsze osiągnięcia regionów, organizując konferencje i wizyty studyjne w Brukseli. Dodatkowo informuje o możliwościach pozyskania środków, konkursach i projektach europejskich.