Przyszłość ciepłownictwa na Śląsku tematem XIX Forum Nowej Gospodarki

Przyszłość ciepłownictwa na Śląsku tematem XIX Forum Nowej Gospodarki

Zapraszamy do udziału w 19. edycji Forum Nowej Gospodarki, która odbędzie się 13 czerwca 2024 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Tegoroczne Forum poświęcone będzie tematowi „Przyszłość ciepłownictwa w województwie śląskim: szanse i wyzwania”.

Forum Nowej Gospodarki to platforma współpracy między przedstawicielami biznesu, nauki,  administracji i społeczeństwa obywatelskiego, której celem jest wspieranie rozwoju zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki w Polsce. Jest to jedna z najważniejszych imprez poświęconych tematyce transformacji energetycznej   ochrony środowiska w kraju.

Forum będzie platformą wymiany poglądów ekspertów z dziedziny energetyki, samorządowców i przedstawicieli biznesu na temat wyzwań i szans transformacji ciepłownictwa w regionie. Podczas wydarzenia omówione zostaną m.in.: 

  • Wnioski z raportu Forum Energii na temat transformacji ciepłownictwa w Polsce 
  • Najlepsze praktyki w zakresie efektywności energetycznej w ciepłownictwie 
  • Potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji ciepła 
  • Kierunki rozwoju ciepłownictwa w Polsce 
  • Rekomendacje dla rządu, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw

 

PROGRAM

08:30 – 09:15    Rejestracja uczestników

09:15 – 09:30    Otwarcie Forum powitanie uczestników

09:30 – 10:30    Wykład wprowadzający: „Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki”

10:30 – 11:00    Przerwa kawowa

11:00 – 12:30    Równoległe warsztaty:

  • Warsztat 1: „Planowanie zaopatrzenia w ciepło i dekarbonizacja ciepłownictwa w gminie”
  • Warsztat 2: „Lokalne, małe systemy ciepłownicze – redukcja strat i nowe usługi”

12:30 – 12:45    Przerwa kawowa

12:45 – 14:15    Debata ekspercka: „Przyszłość ciepłownictwa w województwie śląskim”

14:15 – 14:30    Podsumowanie Forum

14.30 – 15.30    Lunch

15:30                Zakończenie

Udział w Forum jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz online: WYPEŁNIJ W FORMULARZACH GOOGLE

Partnerami XIX Forum Nowej Gospodarki są: Województwo Śląskie, Miasto Katowice, Forum Energii, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Regionalna Izba Gospodarcza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich o/Gliwice, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Jest to wydarzenie towarzyszące Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Europejskiego Kongresu Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION oraz 2. Kongresu Energetyki Rozproszonej.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków projektu: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.01 „Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój” Działanie FESL.01.03 „Ekosystem RIS w ramach decyzji o dofinansowanie nr FESL.01.03-IP.02-06CF/23.