odpowiedź na pytania z dnia 01 i 04 czerwca 2012 r.