Wykonanie zintegrowanego systemu zarządzania budynkami BMS

Ogłoszenie zostało przesłane do Dz.Urz. UE w dniu 21 maja 2012 r.

Numer ogłoszenia w BZP: 165010 – 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Informacja o zmianie terminu składania ofert została przekazana do Dz.Urz. UE w dniu 01 czerwca 2012 r. oraz opublikowana w BZP w dniu 01 czerwca 2012 r., numer ogłoszenia: 184126-2012.

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8
 10. Załącznik nr 9 

Załączniki po zmianach:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 4 
 3. Załącznik nr 7

Załączniki po zmianach (04.06.2013):

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 7
 3. Załącznik nr 8

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2012

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.05.2012

Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.05.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.05.2012  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.05.2012  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 01.06.2012 oraz 04.06.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 05.06.2012