zal.9-osw.-o-braku-powiazan-osobowych-i-kapitalowych