Zalacznik nr 4 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia o nr Z-14X2010PNT