Zalacznik nr 11 do siwz – Minimalne wymagania dotyczace umowy ubezpieczenia ryzyka budowy i montazu