Zalacznik 10 do siwz – Minimalne wymagania dotyczace umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej