Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pod serwerownię (DATA CENTER) pomieszczeń znajdujących się na parterze nowobudowanego w Katowicach przy ul.Ligockiej 103 budynku nr 8 wraz z dostawą sprzętu, opr

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 10 maja 2013 r.;

2)      zostało opublikowane w BZP w dniu 10 maja 2013 r. pod numerem 185032 – 2013. 

Ogłoszenie o zmianie warunków udziału w postępowaniu w wiedzy i doświadczenia zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 05 czerwca 2013 r.;

2)      ogłoszone w BZP w dniu 05 czerwca 2013 r. pod numerem 216112 – 2013.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o zawarciu  umowy

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach 24.05.2013
 3. SIWZ po zmianach 05.06.2013
 4. Załącznik nr 1
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 2 po zmianach 07.06.2013
 7. Załącznik nr 3
 8. Załącznik nr 4
 9. Załącznik nr 5
 10. Załącznik nr 6
 11. Załącznik nr 7
 12. Załącznik nr 8
 13. Załącznik nr 9
 14. Załącznik nr 10
 15. Załącznik nr 10 (wersja edytowalna)
 16. Załącznik nr 11 – rysunek E 8

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.05.2013

Answer to the query 21.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2013 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.05.2013 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.05.2013 – III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.05.2013 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.05.2013 – III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.05.2013 – IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.05.2013 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.05.2013 – III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 03.06.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 03.06.2013 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 03.06.2013 – III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 04.06.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.06.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.06.2013 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.06.2013 – III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.06.2013 – IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.06.2013 – V