Wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie rozbudowy rozdzielnicy głównej.

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 30 lipca 2012 r.

Numer ogłoszenia w BZP: 275226 – 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1a
 3. Załącznik nr 1b
 4. Załącznik nr 1c
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 3
 7. Załącznik nr 4
 8. Załącznik nr 5
 9. Załącznik nr 6
 10. Załącznik nr 7
 11. Załącznik nr 8

Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.08.2012 r.

Response to the query 07th 08 2012 r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.08.2012 r.