Wykonanie prac instalacyjnych według projektu układu zasilania – aneks do projektu instalacji elektrycznych w zakresie zmian zasilania budynku i serwerowni w nowobudowanym budynku biurowo-usługowym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dz.U. UE w dniu 09 lipca 2012 r.

Numer ogłoszenia w BZP: 240730 – 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012

Informacja o zawarciu umowy

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Zestawienie materiałów do przetargu

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.07.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.07.2012