Wykonanie czynności rzecznika patentowego w zakresie bieżącego doradztwa prawnego oraz sporządzania wniosków zgłoszeniowych lub rejestrowych do Urzędu Patentowego

w związku z realizacją Projektu o nazwie „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,
Oś Priorytetowa 3:      Kapitał dla innowacji,
Działanie 3.1:              Inicjowanie działalności innowacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Zaproszenie
  2. Wzór umowy
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy w sprawie sytuacji finansowej
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w sprawie doświadczenia zawodowego