Wybór wykonawcy, któremu zostanie powierzone wykonanie robót w budynku biurowo-usługowymz pomieszczeniami labratoryjno – wdrożeniowymi posadowionym w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 07 sierpnia 2013 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 07 sierpnia 2013 r. pod numerem 319306 – 2013.

Informacja o zmianie terminu składania ofert została:

1)      Przekazana do Dz.Urz. UE w dniu 20 sierpnia 2013 r.;

2)      Opublikowana w BZP w dniu 20 sierpnia 2013 r. pod numerem 335500 – 2013.

Informacja o zakończeniu postępowania

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ wersja 14.082013
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Załącznik nr 4
 7. Załącznik nr 5
 8. Załącznik nr 6
 9. Załącznik nr 7
 10. Załącznik nr 8
 11. Załącznik nr 9

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.08.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.08.2013