Wybór wykonawcy, któremu zostanie powierzone dokończenie wykonania elewacji budynku biurowo-usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno-wdrożeniowymi posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)     przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 02 lipca 2013 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 02 lipca 2013 r. pod numerem 255088 – 2013. 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9