Wybór Wykonawcy, któremu zostanie powierzone dokończenie robót w budynku nr 8, posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Ogłoszenie o postępowaniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 11 października 2013 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 11 października 2013 r. pod numerem 414578 – 2013.

Informacja o wyborze najkorzystniejejesz oferty

Inromacja o podpisaniu umowy na zakresu IV – VII

Inromacja o podpisaniu umowy na zakresu II – III

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9