Wybór Wykonawcy, któremu zostanie powierzone dokończenie robót w budynku nr 8, posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 10 stycznia 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 10 stycznia 2014 r. pod numerem 6001 – 2014.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o zawarciu umowy na zakres II oraz III 

Informacja o zawarciu umowy na zakres I oraz IV

 Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.01.2014 

Answer to the query 14.01.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2014  – załącznik