Wybór Wykonawcy, któremu zostanie powierzone: 1)dokończenie wykonania elewacji 2)wykonanie stropu żelbetowego w seg A i C 3)dostawa i montaż stolarki drzwiowej 4)dostawa i montaż żyrandola światłowodowego

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.U. UE w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 19 kwietnia 2013 r. pod numerem 156252 – 2013. 

Informacja o zakończeniu postępowania

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9