z35vi2013pnt_informacja_o_zawarciu_umowy_zkres_iii