Wybór Wykonawcy któremu zostanie powierzone: 1.dokończenie wykonania elewacji 2.roboty demontażowe 3.dostawa i montaż stolarki drzwiowej 4.dostawa i montaż ścianek mobilnych 5.dostwa i montaż bram

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      Przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 14 czerwca 2013 r.;

2)      Ogłoszone w BZP w dniu 14 czerwca 2013 r. pod numerem 229114 – 2013.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o zawarciu umowy zakres II 

Informacja o zawarciu umowy zakres III 

 

Informacja o zawarciu umowy zakres IV 

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9