Wybór wykonawcy, któremu zostanie powierzona kontynuacja wykonania robót ogólno-budowlanych oraz robót instalacyjnych w zakresie budynku biurowo – usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno – wdrożeniowymi posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockie

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.U. UE w dniu 04 stycznia 2013 r.  

Numer ogłoszenia w BZP : 7640 – 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013 

Informacja o zmianie terminu składania ofert, warunków finansowych i ekonomicznych oraz terminu wykonania zamówienia dla zakresu XV została przekazana do Dz.Urz. UE w dniu 14 stycznia 2013 r. i ogłoszona w BZP w dniu 14 stycznia 2013 r. pod numerem 19048 – 2013; 19058 – 2013; 19068 – 2013.

Informacja częściowa o rozstrzygnięciu postępowania – I

Informacja częściowa o rozstrzygnięciu postępowania – II 

Informacja częściowa o rozstrzygnięciu postępowania – III    

Informacja częściowa o rozstrzygnięciu postępowania – IV  

Załączniki:

 1. Siwz
 2. Siwz po zmianach 14.01.2013 
 3. Siwz po zmianach 17.01.2013
 4. Załącznik nr  1
 5. Załącznik nr  2
 6. Załącznik nr  3
 7. Załącznik nr  4
 8. Załącznik nr  5
 9. Załącznik nr  6
 10. Załącznik nr  7
 11. Załącznik nr  8
 12. Załącznik nr  9
 13. Załącznik nr  10
 14. Załącznik nr  10 po zmianach 17.01.2013 
 15. Załącznik nr  11 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.01.2013 – II -zmiana terminu składania ofert i warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.01.2013 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.01.2013 – III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.01.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.01.2013 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2013 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2013 – III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2013 – IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2013 – V

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.01.2013