iz11ii2013pnt_informacja_o_zawarciu_umowy_zakres_ix