Wybór wykonawcy, któremu zostanie powierzona kontynuacja robót w budynku nr 8 posadowionych w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Informacja o zmianie terminu składania ofert została:

1)    przekazana do Dz.Urz. UE w dniu 19 listopada 2013 r.;

2)    opublikowana w BZP pod numerem 471698 – 2013 w dniu 19 listopada 2013 r.

Zmiana terminu składania ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Informacja o zawarciu umowy 

 

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach po dnia 21.11.2013
 3. Załącznik nr 1 zakres 1
 4. Załącznik nr 1 zakres 2
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 3
 7. Załącznik nr 4
 8. Załącznik nr 5
 9. Załącznik nr 6
 10. Załącznik nr 7
 11. Załącznik nr 8
 12. Załącznik nr 9