z18iv2013pnt_odpowiedz_na_zapytanie_z_dnia_16.04.2013_zalacznik_nr_1