Wybór wykonawcy, któremu zostanie powierzona kontynuacja robót budowlanych w zakresie budynku biurowo-usługowego położonego w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.U. UE w dniu 08 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 08 kwietnia 2013 r. pod numerem 137024 – 2013. 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert zostało

1)      przekazane do Dz.U. UE w dniu 23 kwietnia 2013 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 23 kwietnia 2013 r. pod numerem 161454 – 2013.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakresi I -IV 

Informacja o zawarciu umowy zakres V

Załączniki

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.04.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.04.2013 

Answer to the query 11.04.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.04.2013 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.04.2013  

Załącznik do odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.04.2013  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.04.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.04.2013 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.04.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.04.2013