Wybór wykonawcy któremu zostanie powierzona kontynuacja robót budowlanych w zakresie budynku biurowo-usługowego położonego w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 24 września 2013 r. ;

2)      opublikowane w BZP w dniu 24 września 2013 r. pod numerem 387588 – 2013.

Informacja o zawarciu umowy na zakres IV, V, VII

Informacja o zawarciu umowy na zakres I. VI, IX

Informacja o zawarciu umowy na zakres II, III, VIII 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.09.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.09.2013 – II