z53xi2012_informajca_o_zmianie_terminu_skladania_ofert