Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych, któremu zostanie powierzona kontynuacja budowy budynku biurowo-usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno-wdrożeniowymi posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 8)

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.U. UE w dniu 12 listopada 2012 r. 

Numer ogłoszenia w BZP: 444662 – 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012

informacja o zawarciu umowy

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert II

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach dnia 22.11.2012
 3. SIWZ po zmianach dnia 27.11.2012
 4. SIWZ po zmianach dnia 30.11.2012
 5. Załącznik nr 1
 6. Załącznik nr 1 po zmianach dnia 22.11.2012
 7. Załącznik nr 2 wzór umowy na GW
 8. Załącznik nr 3
 9. Załącznik nr 4
 10. Załącznik nr 5
 11. Załącznik nr 6
 12. Załącznik nr 7
 13. Załącznik nr 8
 14. Załącznik nr 9
 15. Załącznik nr 10
 16. Załącznik nr 11 

Ustalenie terminu wizji lokalnej 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.11 oraz 19.11.2012

Odpowiedż na zapytanie z dnia 21.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.11.2012  – Zmiana terminu składania ofert i warunków udziału w postępowaniu

Zmiany do SIWZ z dnia 22.11.202 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.11.2012

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.11.2012 

Zmiany do SIWZ z dnia 27.11.2012

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.11.2012 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.11.2012

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2012 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2012 – III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2012 – IV 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2012 – V 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 05.12.2012