UNIEWAŻNIONO – Wykonanie robót wykończeniowych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektu aranżacji wnętrz dla pomieszczeń restauracji zlokalizowanej na parterze budynku oznaczonego umownie 1a (dawny 9.5) położonego w Katowicach przy ul. Ligock

Załączniki do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – Przedmiary robót
  3.                           – Projekt aranżacji wnętrz restauracji
  4. Załącznik nr 2 Wzór umowy
  5. Załącznik nr 3 Formularz ofertowy
  6. Załączniki nr 4-7