Świadczenie usług eksperckich w zakresie współpracy Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum z branżą pomp ciepła

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego  Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii  w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa;
w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00

Numer ogłoszeniaw w BZP:

UWAGA! KOMUNIKAT Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja o zakończeniu przetragu

Do pobrania:Informacja o zakończeniu przetragu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6