zalacznik-nr-4-oswiad-o-warunkach-wersjaostateczna