załącznik nr 6 informacja o osobach zdolnych do wyk zamówienia szkolenia