załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków szkolenia