załącznik nr 4 oświad o warunkach wersjaostateczna