Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją następujących inwestycji: 1- wykonanie zintegrowanego systemu zarządzania budynkami, 2-wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych z wiązanych z DATA CENTER, 3-wykonanie Gruntownego Wymiennika Ciepła

Numer ogłoszenia w BZP: 245620 – 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.U. UE w dniu 11 lipca 2012 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.07.2012

response to the query 14.07.2012

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.07.2012