„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 06 sierpnia 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 06 sierpnia 2014 r. pod numerem 263140 – 2014.

Informacja o zawarciu umowy

Informacja o wyborze oferty

Załączniki:

1. SIWZ

2. SIWZ po zmianach 07.08.2014

3. Załącznik nr 1

4.Załącznik nr 1 po zmianach 07.08.2014

5. Załącznik nr 2

6. Załącznik nr 3

7. Załącznik nr 4

8. Załącznik nr 5

9. Załącznik nr 6

10. Załącznik nr 7

11. Załącznik nr 8 

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.08.2014

Answer to the query 08.08.2014