Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji

Ogłoszenie o postępowaniu zostało:

1)     opublikowane w BZP w dniu 12 czerwca 2013 r. pod numerem 225196 – 2013;

2)     przekazane do Dz.U. UE w dniu 12 czerwca 2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawarciu umowy

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.06.2013