załącznik nr 7 informacja o brakupowiązań osobowych ikapitałowych