Przeprowadzenie badania efektywności energetycznej, ekonomicznej i środowiskowej realizacji przedsięwzięć w zakresie zastosowania OZE w budynkach zlokalizowanych na terenie Euro-Centrum oraz innych zlokalizowanych w regionie powstałych ze wsparciem

w związku z umową z dnia 05 maja 2010 r. o nr SP/B/3/76469/10 na wykonanie zadania badawczego pt. Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie, realizowanego w ramach strategicznego projektu badawczego pt. Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków, które to zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Załączniki do pobrania:

  1. Zaproszenie
  2. Umowa