„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia o nr Z-33/X/2011/PNT na:  „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej”; finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 29 grudnia 2008  r. o nr UDA-POIG.03.01 – 00-00-002/08-00

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Umowa
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4
  6. załącznik nr 5
  7. załącznik nr 6
  8. załącznik nr 7