Opracowanie strategii kampanii wizerunkowo-produktowej w mediach oraz koncepcji kreatywnej kampanii dla Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o.”

Numer ogłoszenia w BZP: 428108 – 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 31 października 2012 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

  1. Siwz
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7

Odpowiedź na zapytanie 02.11.2012

Odpowiedź na zapytanie 03.11.2012

Odpowiedź na zapytanie 03.11.2012 (english)

Odpowiedź na zapytanie 05.11.2012

Odpowiedź na zapytanie 06.11.2012

Odpowiedź na zapytanie 12.11.2012